Wykształcenie

Ukończyłem studia prawnicze w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, uzyskując na obronie pracy magisterskiej ocenę bardzo dobrą. Tematem mojej pracy było: „Zabójstwo eutanatyczne”. Celowo dokonałem takiego, a nie innego wyboru pracy, ponieważ jednym z celów mojej pracy było wykazanie związku prawa z innymi dziedzinami życia codziennego.

W toku studiów reprezentowałem Uczelnie, biorąc udział w semestrze studiów w ramach programu Erasmus. Studia w ramach programu odbywały się w języku angielskim i realizowane były w Porto w Portugalii. Poprzez uczestnictwo w programie Erasmus opanowałem w stopniu bardzo dobrym znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawnej.

Obecna działalność

Po ukończeniu studiów za pierwszym podejściem dostałem się na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aplikację zrealizowałem bez żadnych opóźnień i w marcu 2019 r. zdałem radcowski egzamin zawodowy. Następnie zostałem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem WR-3775.

Obecnie prowadzę swoją własną kancelarię prawną jako radca prawny w Oławie i we Wrocławiu. Również kontynuuję naukę w ramach studiów doktorskich z prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zapraszam do zapoznania się z moją dokładną ofertą usług prawniczych.

 

dawid woźniak prawnik oława kancelaria prawna oława