Współpraca

Świadczę usługi w formie:

  • stałej obsługi prawna osób fizycznych lub prawnych,
  • wykonania określonego zlecenia,
  • porad prawnych,
  • zastępstw prawnych.

Honorarium

  • opłata abonamentowa – system dedykowany głównie dla przedsiębiorców i osób prawnych, w ramach którego otrzymują Państwo określoną liczbę godzin pracy radcy prawnego do wykorzystania na swoje potrzeby. Godziny te mogą być wykorzystane na: świadczenie sług w siedzibie przedsiębiorcy, pisanie pism procesowych, projektowanie umów, udzielanie porad prawnych.
  • określone ustalone wynagrodzenie – opłata praktykowana w sprawach incydentalnych takich jak napisanie pisma, wniosku lub umowy. Stosowana również przy udzielaniu porad prawnych.
  • wynagrodzenie success fee – składa się z dwóch elementów. Stałej kwoty wynagrodzenia określonej za prowadzenie danej sprawy lub spraw danej kategorii, do której doliczana jest tak zwana premia za wynik należna w przypadku osiągnięcia określonego rezultatu. Przykładowo w sprawie o uzyskanie odszkodowania może to być stała kwota podstawowa należna za prowadzenie sprawy powiększona o procent od uzyskanego odszkodowania.

 

Kancelaria Oława