DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

Jeśli z przyczyn od siebie niezależnych znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej lub dotknęła Cię choroba rozważ, czy nie przekazać swojej sprawy mojej Kancelarii. Każdą sprawę analizuję indywidualnie. Wychodzę z założenia, że dobro wraca i ludziom należy pomagać, dlatego jeśli znalazłeś się w wyżej opisanej sytuacji to skonsultuj się z moją Kancelarią.