Doświadczenie

W toku studiów pracowałem przez ponad trzy lata w Kancelarii Prawnej HTP Puniewska Waszczyńska, gdzie zajmowałem się prowadzeniem oraz nadzorowaniem postępowań egzekucyjnych.

Następnie po uzyskaniu statusu aplikanta radcowskiego kilkukrotnie zmieniałem pracodawców.  Pracowałem dla wiodących Kancelarii Prawnych i Kancelarii Radców Prawnych we Wrocławiu. W swojej pracy jako aplikant miałem okazję bezpośredniej współpracy z Klientami. Do moich obowiązków należało uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od Klientów. Ponadto przygotowywałem pisma procesowe takie jak: pozwy, sprzeciwy, odpowiedzi na sprzeciwy, zażalenia, apelacje. Ponadto standardowo kilkukrotnie w tygodniu zastępowałem radców prawnych i adwokatów na rozprawach sądowych. Rozprawy te dotyczyły spraw z zakresu prawa: pracy, cywilnego, karnego oraz rodzinnego. Dzięki temu jeszcze przed uzyskaniem tytułu radcy prawnego miałem okazję nabyć cennego doświadczenia procesowego. Nabrałem obycia z salą sądową, dzięki czemu obecnie skutecznie mogę reprezentować Państwa interesy.

Na ostatnim roku aplikacji współpracowałem z Fundacją Pani Ewy Minge „Black Butterflies” w Zielonej Górze.  Zatrudniony byłem na stanowisku opiekuna socjalno – prawnego, ale do moich obowiązków należała też obsługa prawna Zarządu Fundacji. Byłem odpowiedzialny za kontrolę merytoryczną wniosków o dotacje z Unii Europejskiej. Ponadto  przygotowywałem i opiniowałem umowy: licencyjne, o dzieło, zlecenia, o pracę. Jednocześnie stale prowadziłem bieżącą obsługę prawną Zarządu tj. przygotowywałem teksty uchwał i zarządzeń. Przygotowywałem zmiany w Statucie Fundacji i w Krajowym Rejestrze Sadowym. Dzięki współpracy z Fundacją Black Butterflies nabyłem praktycznego doświadczenia oraz umiejętności, które to pozwalają mi na rzetelną i profesjonalną obsługę podmiotów prawnych.

Po uzyskaniu uprawnień zawodowych kontynuuje współpracę z Fundacją Black Butterflies oraz z Panią Ewą Minge. Udzielam porad prawnych dla podopiecznych Fundacji oraz prowadzę dla nich wykłady z dziedzin prawa. Ponadto jestem pełnomocnikiem Pani Ewy Minge. Do moich obowiązków należy ochrona wizerunku pani Ewy Minge. Ponadto prowadzę obsługę spółek z grupy kapitałowej pani Ewy Minge. W ramach tych zadań negocjuje, opiniuje i przygotowuję umowy, takie jak umowy: sprzedaży, najmu, licencyjne, o korzystanie ze znaku towarowego. Jednocześnie cyklicznie odpowiadam za obsługę prawną udziału pani Ewy Minge w pokazach mody w Paryżu (Francja) oraz targach mody w Gardzie (Włochy). Zadania te realizuję świadcząc pomoc prawną w języku angielskim.

 

mecenas_dawid_wozniak