Czy warto inicjować pozew tzw. frankowy?

Czy warto inicjować pozew tzw. frankowy?

W ostatnich latach masowo wzrosło zainteresowanie konsumentów inicjowaniem pozwów przeciwko Bankom zawierających roszczenia oparte na umowach o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Zjawisko to jest na tyle doniosłe, gdyż powoduje ono znaczny wzrost spraw tego rodzaju spływających do Sądów. Istotą tego wpisu jest przedstawienie spostrzeżeń radcy prawnego odnośnie sensu i zasadności wszczynania spraw frankowych. Oczywiście zastrzegam, iż nie jest to opinia prawna, lecz jedynie  subiektywna refleksja wskazanego zagadnienia.

Czytaj dalej...
Czytaj dalej
Jakie możliwości daje wierzycielowi popadnięcie dłużnika w opóźnienie z zapłatą?

Jakie możliwości daje wierzycielowi popadnięcie dłużnika w opóźnienie z zapłatą?

Postulowanym stanem rzeczy jest terminowe wywiązywanie się kontrahentów z obowiązku zapłaty za zrealizowaną transakcje handlową. Niestety brak regulowania należności lub też regulowanie ich w opóźnieniu stanowią zjawisko znane niemalże każdemu polskiemu przedsiębiorcy. Co jednak istotne nie każdy przedsiębiorca wie, jakie Czytaj dalej...
Czytaj dalej